Strona głównaRekrutacja
   

Rekrutacja
 

Mamy przyjemność poinformować, że rekrutację do szkoły w zawodzie technik farmaceutyczny i technik masażysta prowadzimy każdego roku poczynając od miesiąca kwietnia.

Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja do szkoły obejmuje absolwentów posiadających wykształcenie średnie. Egzamin maturalny nie jest wymagany.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły, obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 
  1. podanie – kwestionariusz wg wzoru opracowanego przez szkołę (do pobrania
   w sekretariacie szkoły lub na stronie WWW.)
  2. świadectwo ukończenia szkoły średniej, 
  3. trzy fotografie (z imieniem i nazwiskiem na odwrocie), 
  4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki,),
 3. Dokumenty należy składać w terminie od 1 kwietnia do 29 sierpnia 2013r.
 4. Nauka w szkole jest płatna (od września do czerwca). W ramach opłaty zapewniamy: wykłady, zajęcia praktyczne, staże zawodowe w aptekach, opłaty egzaminacyjne. Opłata jest ustalana przed rozpoczęciem nauki. Więcej informacji można uzyskać w sekretariatem szkoły.


POBIERZ PODANIE »

 

Do szkoły może być przyjęty słuchacz innej szkoły o tym samym kierunku kształcenia, jeżeli ma zaliczony co najmniej jeden semestr nauki i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Decyzję w tej sprawie w każdym przypadku podejmuje dyrektor szkoły.

 
 
Aktualności   |    Nasza szkoła   |    Kierunki kształcenia   |    Plan nauczania   |    Rekrutacja   |    Kontakt Niepubliczna Szkoła Policealna
33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 67
tel. 018 443 80 77,
kom. 604 447 264
e-mail: nsp@poczta.onet.pl
Copyright 2010 KSD Semeks.com.pl. All Rights Reserved
projektowanie stron Nowy Sącz - ZOOM iPolska.info